واحدهای شمارش

تاریخ انتشار خبر : شنبه 27/3/1391 18:1:48
واحدهای شمارش
واحدهای شمارش

١ - واحد شمارش انسان و شتر : نفر
2 - واحد شمارش کفش و جوراب : جفت
3 - واحد شمارش سیگار : نخ
4 - واحد شمارش صابون : قالب
5 - واحد شمارش تخم مرغ : دانه
6 - واحد شمارش گواهینامه : فقره
7 - واحد شمارش درب و پنجره : عدد
8 - واحد شمارش مغازه، خانه و باغ : باب
9 - واحد شمارش قاشق، چنگال، رختخواب : دست
10 - واحد شمارش درخت : اصله
11 - واحد شمارش پتو ، فرش : تخته
12 - واحد شمارش پارچه : توپ
13 - واحد شمارش تفنگ : قبضه
14 -واحد شمارش کاغذ : بند
15 - واحد شمارش مجله و کتاب : جلد
16 -واحد شمارش هواپیما و کشتی : فروند
17 - واحد شمارش سگ و پلنگ : قلّاده
18 - واحد شمارش گل و آهن آلات : شاخه
19 - واحد شمارش دایره، جهت، زاویه : درجه
20 - واحد شمارش چک بانکی : فقره
21 - واحد شمارش ماشین آلات، خودرو (اتومبیل)، تلویزیون و یخچال : دستگاه
22 - واحد شمارش گوسفند و گاو : رأس
23 - واحد شمارش پنبه : عدل
24 -واحد شمارش حمام : واحد
25 - واحد شمارش نان : قرص
26 - واحد شمارش قنات و چاه : رشته
27 - واحد شمارش عکس : قطعه
28 - واحد شمارش فیلم عکاسی و لاستیک : حلقه
29 - واحد اندازه گیری سرما و گرما : سانتی گراد
30 - واحد اندازه گیری راه : کیلومتر
31 - واحد اندازه گیری حجم آب : مترمکعب
32 - واحد اندازه گیری بنزین، نفت و گازوئیل : لیتر
33 - واحد اندازه گیری سرعت و جهت وزش باد : بادنگار
34 - واحد اندازه گیری سرعت باد : بادسنج
35 - واحد اندازه گیری زمین : متر

واحد هاي شمارش

باب واحد شمارش خانه و مغازه
بار واحد شمارش کالاي بسته بنديشده
برگ واحد شمارش کاغذ بدون جلد
بند واحد شمارش دسته‌ي کاغذ
تخته واحدشمارش قالي – پتو – فرش
واحد شمارش پارچه توپ
تير واحد شمارش فشنگ
ثوبواحد شمارش لباس دوخته
جام واحد شمارش شيشه و آينه
کفش جوراب ، دستکش جفتواحد شمارش
جلد واحد شمارش کتاب
مداد قرقره ، دکمه و جين واحد شمارش
حبواحد شمارش قرص ، قند ، آب نبات
حلقه واحد شمارش فيلم ، لاستيک ، چاه
مدادگردو و دانه واحد شمارش
دست واحد شمارش مبل ، ظروف
شمارش راديو ، تلويزيون ،دوربين دستگاه واحد
دسته واحد شمارش گل و گياه
دوجين واحد شمارش بسته هاي ۱۲تايي
دهنه واحد شمارش مغازه
رأس واحد شمارش حيوانات اهلي
رشته واحد شمارشقنات ، گردن بند
سر واحد شمارش گاو ، گوسفند ، گله
سکه واحد شمارش انواع پولفلزي
شعله واحد شمارش لامپ ، شمع
شيشه واحد شمارش ظروف مايعات
طاقه واحدشمارش پارچه
طغري واحد شمارش نامه ، پاکت
عراده واحد شمارش توپ ، تانک
فالواحد شمارش چند عدد گردو
واحد شمارش وسيله‌ي نقليه‌ي هوايي ، درياييفروند
فقره واحد شمارش چک ، سفته ، اسناد
قبضه واحد شمارش چاقو ، تفنگ ،مسلسل
قراسه واحد شمارش لوازم التحرير ، بند کفش


موضوع : واحدهاي شمارش

1- انسان و شتر : نفر
2- کفش و جوراب : جفت
3- سيگار : نخ
4- صابون : قالب
5- تخم مرغ : دانه
6- گواهينامه، چکبانکي : فقره
7- در و پنجره : عدد
8- مغازه، خانه، باغ و ... : باب
9- قاشق و چنگال و رختخواب : دست
10- درخت : اصله
11- پتو و فرش : تخته
12- پارچه : توپ
13- تفنگ : قبضه
14- کاغذ : بند
15- مجله و کتاب : جلد
16- هواپيما و کشتي : فروند
17- سگ و پلنگ : قلاده
18- گل و آهنآلات : شاخه
19- دايره و جهت و زاويه : درجه
20- سرما و گرما : سانتي گراد
21- ماشين آلات و اتومبيل : دستگاه
22- گوسفند و گاو : راس
23- طول راه : کيلومتر
24- پنبه : عدل
25- حجم آب و مايعات : مترمکعب
26- حمام : واحد
27- نان : قرص
28- قنات و چاه : رشته
29- عکس : قطعه
30- فيلمعکاسي و لاستيک : حلقه

چند خبر دیگر :
دارا یا ندار؟
به بهانه آموزش زبان انگلیسی
امتحان دکترا PHD
امتحاني سخت
مشکل من با خدا!
 
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
کد امنیتی
لطفا عبارت را در کادر مربوطه وارد نمایید