امتحاني سخت

تاریخ انتشار خبر : دوشنبه 2/2/1392 18:6:9
امتحاني سخت
سخني در باب انتخابات

روزها و شبهایمان در حال انتخاباتی شدن است. عده ای که احساس کرده اند قدرت تصدی این پست را دارند به ثبت نام یا گفتگو در این زمینه رو آورده اند. برخی نیز خود را به عنوان حامی کسانی که آنها را میشناسند اقدامهایی دارند. برخی گویا از فتنه 88 عبرت! گرفته اند و میخواهند با سکوت خود، از فتنه برهند. گاهی به اشتباه حرف زدن، عمل تلقی میشود و سکوت را کاری حساب نمیکنند. فقط سکوت در برابر ابلهان حرف زدن شمرده میشود. ولی سکوت در جایی زمان حرف زدن باشد و کسی سکوت کرده باید بداند کاری کرده که باید پاسخگو باشد. اگر قران فرموده که انسان هر سخنی بگوید باید پاسخگو باشد به یقین در برابر سخن نگفتن هم باید جواب پس داد. ما در مورد سخن و عمل و سکوت اهل بیت علیهم السلام حجیت قائل هستیم و میگوییم سکوت امام نیز مجوز رفتار یا گفتار است. این تنها در مورد معصومین نیست. هر کس در برابر رفتاری سکوت کند مورد مورد محاجه قرار خواهد گرفت.

چند خبر دیگر :
مشکل من با خدا!
این چند سفر
 
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
کد امنیتی
لطفا عبارت را در کادر مربوطه وارد نمایید